Thiết kế độc đáo

Kiến trúc độc đáo của căn nhà tại Selangor, Malaysia

Kiến trúc độc đáo của Terrace House, nằm ở Selangor, Malaysia, một ngôi nhà mới được xây dựng tại khu Sungai Buloh. Mặc dù đây là căn nhà được xây mới hoàn toàn, nhưng chủ nhà lại muốn có những yếu tố cá nhân xem kẽ vào không gian này mà cụ thể một đề xuất bất Read more about Kiến trúc độc đáo của căn nhà tại Selangor, Malaysia[…]